پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (1)

شرایط واجب شدن نماز جمعه ← → نماز جمعه

کیفیّت انجام نماز جمعه

مسأله 2001. نماز جمعه دو رکعت است و کیفیّت آن مانند نماز صبح می‌باشد، با این تفاوت که در نماز جمعه، خواندن دو خطبه توسط امام جمعه قبل از نماز لازم است و باید حمد و سورۀ آن، بنابر احتیاط واجب بلند خوانده شود.
نماز جمعه دارای دو قنوت مستحب است؛ قنوت اوّل قبل از رکوع رکعت اوّل و قنوت دوّم بعد از رکوع رکعت دوّم می‌باشد و نیز مستحب است امام جمعه در رکعت اوّل بعد از حمد، سورۀ جمعه و در رکعت دوّم بعد از حمد سورۀ منافقون را بخواند.
شرایط واجب شدن نماز جمعه ← → نماز جمعه
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français