پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (1)

4. وقت نافلۀ عشاء ← → 2. وقت نافلۀ عصر

3. وقت نافلۀ مغرب

مسأله 2055. وقت نافلۀ مغرب بعد از تمام شدن نماز مغرب است و تا زمانی که ممکن باشد آن را پس از نماز مغرب، در وقت به‌جا آورد، ادامه دارد؛
ولی اگر شخص نافلۀ مغرب را تا وقتی که سرخی طرف مغرب (شَفَق) که بعد از غروب کردن آفتاب در آسمان پیدا می‌شود، از بین برود، به تأخیر بیندازد، بهتر است در آن موقع ابتدا نماز عشاء را بخواند.
4. وقت نافلۀ عشاء ← → 2. وقت نافلۀ عصر
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français