پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2)

شرایط صحیح بودن روزه ← → شرط هفتم: فرد از جمله کسانی نباشد که رخصت در افطار دارند

شرط هشتم: مسافر نباشد

مسأله 17. مسافری که باید نمازهای چهار رکعتی را در سفر دو رکعت بخواند، نباید روزه بگیرد و مسافری که نمازش را تمام می‌خواند، مثل کسی که شغلش مسافرت یا سفر او سفر معصیت است، واجب است در سفر روزه بگیرد.
شایان ذکر است، مکان‌های تخییر، همان طور که در جلد اول، فصل نماز مسافر مسألۀ «1815» ذکر شد، اختصاص به نماز دارد و در روزه جاری نیست و سایر احکام مربوط به روزۀ مسافر در مبحث «احکام روزۀ مسافر» ذکر می‌شود.
شرایط صحیح بودن روزه ← → شرط هفتم: فرد از جمله کسانی نباشد که رخصت در افطار دارند
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français