پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2)

شرط پنجم: چنانچه روزه‌دار زن است، از حیض و نفاس پاک باشد ← → شرط اول: مسلمان باشد

شرط دوّم و سوّم و چهارم: دیوانه یا مست یا بیهوش نباشد

مسأله 20. روزه از فرد دیوانه یا مست یا بیهوش در صورتی که این امور باعث شود نیّت لازم در روزه به درستی از وی انجام نگیرد، صحیح نمی‌باشد؛
ولی اگر فرد، پیش از اذان صبح نیّت روزه کند، سپس مست شود و در بین روز به هوش آید، احتیاط واجب آن است که روزۀ آن روز را تمام کند و قضای آن را هم به‌جا آورد و حکم فردی که قبل از اذان، نیّت روزه کرده سپس بیهوش شده و در بین روز عارضۀ وی برطرف شده است، در مسألۀ «7» ذکر شد.
مسأله 21. بالغ بودن شرط صحّت روزه نیست و روزه‌ای که بچّۀ نابالغ ممیّز برای خودش می‌گیرد مشروع و صحیح است.[1]

1. البتّه، نیابت بچّۀ نابالغ ممیّز در روزه بنابر احتیاط واجب صحیح نیست که توضیح آن در جلد اوّل، مسألۀ «2143»، ذکر شد. معنای ممیّز نیز در جلد اوّل، مسألۀ «4» بیان گردیده است.
شرط پنجم: چنانچه روزه‌دار زن است، از حیض و نفاس پاک باشد ← → شرط اول: مسلمان باشد
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français