پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2)

9. قی کردن ← → 7. باقیماندن زن بر حیض و نفاس تا اذان صبح

8. إماله کردن یا تنقیه

مسأله 128. إماله کردن[1] با شیء روان، هرچند از روی ناچاری و برای معالجه باشد، روزه را باطل می‌کند؛
ولی إماله کردن با شیء جامد مثل شیاف، روزه را باطل نمی‌‌کند؛ مگر آنکه در ابتدای ورود، به علّت حرارت بدن، تبدیل به مایع روان شده و به داخل نفوذ کند و امّا اگر در همان‌جا موادّ دارویی آن جذب بدن شود، اشکال ندارد. همچنین، اگر زن شیء جامد یا مایع را در مَهْبِل وارد نماید روزه‌اش صحیح است.

[1]. منظور، داخل کردن داروی مایع و مانند آن به کمک وسیلۀ مخصوص در رودۀ بزرگ انسان است.
9. قی کردن ← → 7. باقیماندن زن بر حیض و نفاس تا اذان صبح
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français