پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2)

عدول از اعتکاف به اعتکاف دیگر ← → احکام قضای اعتکاف

کفّارۀ باطل کردن اعتکاف

مسأله 295. اگر معتکف، اعتکاف واجب را عمداً با جماع باطل کند، چه در روز باشد یا شب، کفّاره واجب می‌شود و در سایر مبطلات،[1] کفّاره ندارد، هرچند احتیاط مستحب است کفّاره بدهد.
مسأله 296. در کفّارۀ باطل کردن اعتکاف در مسأله قبل، فرد باید یک بنده آزاد کند یا به دستوری که بعداً گفته می‌شود[2] دو ماه روزه بگیرد، یا شصت فقیر را سیر کند یا به هر کدام یک مُدّ که تقریباً «750 گرم» است، طعام یعنی گندم یا جو یا نان و مانند اینها بدهد و اگر هیچ کدام از موارد مذکور را نمی­تواند انجام دهد حکم آن در مسألۀ «1126» ذکر می­شود.

[1]. البتّه، حکم کفّارات روزه در صورتی که معتکف در اثنای روز با ارتکاب عمدی مفطرات روزه، موجب بطلان روزه و به تبع اعتکاف ­شود، در فصل «روزه»، مبحث «کفّاره‌های روزه» ذکر شد.
[2]. به فصل «کفّارات»، مسائل «1118 تا 1121»مراجعه شود.
عدول از اعتکاف به اعتکاف دیگر ← → احکام قضای اعتکاف
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français