پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2)

شرط سوّم: باز بودن راه و ایمن بودن آن ← → شرایط محقّق شدن استطاعت / شرط اوّل: توانایی مالی

شرط دوّم: توانایی بدنی

مسأله 310. توانایی بدنی که شرط واجب شدن حج می‌باشد به این معنا است که فرد، سلامت مزاج و توانایی بدنی داشته باشد که بتواند بدون مشقّت زیادی که عرفاً قابل تحمّل نیست (حرج) به مکّه برود و حج را به‌جا آورد؛
البتّه کسی که توانایی مالی دارد، امّا توانایی بدنی به جهت مریضی یا پیری و مانند آن ندارد و تا آخر عمر امید بهبودی ندارد، باید نائب بگیرد و توضیح آن در مسألۀ «352» خواهد آمد.
شرط سوّم: باز بودن راه و ایمن بودن آن ← → شرایط محقّق شدن استطاعت / شرط اوّل: توانایی مالی
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français