پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2)

چند مسألۀ متفرّقه در مورد رعایت قوانین ← → دستۀ دوّم

دستۀ سوم

مسأله 554. قوانینی که هیچ یک از موارد دستۀ اوّل و دوّم شامل آن نشود - خود - دو قسم دارد:
الف. قانون مذکور خلاف شرع باشد؛ همانند موارد ذیل:
ملزم نمودن یا ملتزم شدن به پرداخت خسارت، جهت تأخیر تأدیۀ دین (بدهی)؛
ملزم نمودن یا ملتزم شدن در برخی از نهادها، ادارات یا مؤسّسات به پوشش یا آرایش یا زینتی که شرعاً در مقابل نامحرم، حرام است؛
ملزم نمودن موجر به حقّ پیشه و کسب، برای مستأجری که بابت سرقفلی مکان، عوضی نپرداخته است؛
رعایت چنین قوانینی جایز نیست.
ب. قانون - به خودی خود - خلاف شرع نباشد؛ مانند برخی از قوانین راهنمایی و رانندگی که رعایت نکردن آن خطر جانی حرام یا ضرر مالی حرام به دنبال ندارد؛
مخالفت با چنین قوانینی اجازه داده نمی‌شود و مورد رخصت نیست؛ ولی می‌توان در این موارد به مجتهد جامع الشرایط دیگری با رعایت الأعلم فالأعلم مراجعه نمود.[1]

[1]. برخی از قوانین مالیاتی یا گمرکی جزء همین دسته به شمار می‌رود.
چند مسألۀ متفرّقه در مورد رعایت قوانین ← → دستۀ دوّم
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français