پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2)

ملاک شاغل بودن فرد ← → موارد خمس به‌طور مفصّل / 1. درآمد کسبی و غیر کسبی

سال خمسی و احکام مربوط به آن / سال خمسی افراد شاغل

مسأله 563. فرد شاغل مانند تاجر، کاسب، صنعتگر، کارمند، کشاورز، معلّم، کارگر، پس از گذشت «یک سال از شروع به کسب و کار»، سال خمسی وی فرا می‌رسد و باید خمس آنچه را که از مخارج سالش زیاد می‌آید بپردازد، هرچند درآمد روز گذشته باشد؛ به این معنا که سر سال، باید خمس هر مالی را که موجود بوده و در مؤونه (هزینه‌ها و مخارج) صرف نشده - با توضیحاتی که در مسائل این فصل ذکر می‌شود - بپردازد.
بنابراین، ابتدای سال خمسی برای شاغلین، اولین روز شروع کسب و کار است و افراد شاغل نمی‌توانند برای هر منفعت و سود کسبشان، سال جداگانه‌ای در نظر بگیرند؛ البتّه کسانی که چند شغل دارند، ‌حکم مربوط به آنان در مسألۀ «565» ذکر می‌شود.
ملاک شاغل بودن فرد ← → موارد خمس به‌طور مفصّل / 1. درآمد کسبی و غیر کسبی
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français