پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2)

سال خمسی غیر شاغلین ← → درآمدهای اتّفاقی افراد شاغل

پایان سال خمسی (ساعت خمسی)

مسأله 571. منظور از به پایان رسیدن سال خمسی برای فرد شاغل بعد از سپری شدن یک سال، فرا رسیدن ساعتی است که فرد در آن ساعت شروع به شغل خویش نموده است؛[1]
مثلاً فردی که آغاز به فعالیّت شغلیش در ساعت ده صبح بوده است، بعد از سپری شدن یک سال در همان ساعت ده صبح، سال خمسی او به پایان می­رسد و نمی­تواند در باقیماندۀ درآمدش تصرّف نماید، هرچند آن روز تمام نشده باشد.
مسأله 572. فرد شاغلی که حساب سال نداشته­ و روز آغاز به فعالیّت شغلیش اصلاً معلوم نیست، چنانچه با مصالحه با حاکم شرع یا وکیل وی، خمس اموالش تا آن لحظه را محاسبه و اقدام به پرداخت آن نماید، زمان پرداخت خمس، ساعت خمسی او محسوب می­شود و با سپری شدن یک سال، در همان ساعت، سال خمسی وی به پایان می­رسد.

[1]. آن را «ساعت خمسی» می­نامند.
سال خمسی غیر شاغلین ← → درآمدهای اتّفاقی افراد شاغل
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français