پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2)

خمس اشیاء و لوازم دوره‌ای ← → خمس مالی که به واسطۀ قناعت و مانند آن باقی ‌مانده

استفاده از مال یا بخشش آن به جهت فرار از خمس

مسأله 607. اگر فرد وسائلی مانند کتاب، فرش، ظرف، سرویس طلا را تهیّه کند، ولی در طول سال عرفاً مورد احتیاج وی نباشد و تنها به قصد فرار از خمس از‌ آنها استفاده نماید، وسائل مذکور مؤونه محسوب نشده و باید خمس آنها را بپردازد.
همچنین، اگر فرد با شخصی به قصد فرار از خمس تبانی نماید تا پول یا وسائل مذکور را قبل از فرا رسیدن سال خمسی به وی ببخشد، مشروط به ‌آنکه پس از سپری شدن سال خمسی، آن شخص آنها را مجدّداً به وی ببخشد، این عمل موجب ساقط شدن خمس نمی­شود.
خمس اشیاء و لوازم دوره‌ای ← → خمس مالی که به واسطۀ قناعت و مانند آن باقی ‌مانده
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français