پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2)

خمس مال در صورت اقالۀ معامله ← → خمس منزلی که به صورت مسلوب المنافع صلح شده

خمس مالی که با فسخ صلح دوباره به ملکیّت انسان در آمده

مسأله 618. اگر فرد مالی را که از درآمد بین سالش تهیّه کرده و مؤونه نیست، در اثنای همان سال به شخصی صلح خیاری[1] نماید و انجام صلح مذکور در حدّ شأن وی بوده و عرفاً از مؤونه­اش محسوب شود، چنانچه بعد از گذشت سال خمسی، صلح مذکور را فسخ نماید و مال را پس بگیرد، آن مال درآمد سال جدید محسوب می­شود (نه سال گذشته) و چنانچه صرف در مؤونه نشود و تا انتهای سال باقی بماند، باید خمس آن داده شود.
امّا اگر فرد، مال مخمّس یا در حکم مخمّس مثل ارث را به شخصی صلح خیاری نماید و بعد از گذشت سال خمسی، صلح مذکور را فسخ نماید و مال را پس بگیرد، لازم نیست خمس آن را بپردازد.

[1]. منظور از آن، ‌مصالحه‌ای است که در ضمن آن حقّ فسخ مصالحه برای مصالحه کننده شرط شده است.
خمس مال در صورت اقالۀ معامله ← → خمس منزلی که به صورت مسلوب المنافع صلح شده
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français