پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2)

خمس تبدیل منزل و مانند آن به مغازه و تهیۀ منزل جدید یا غیر آن با درآمد بین سال ← → خمس کسی که دیگری مخارج زندگی او را می‌دهد

صرف درآمد در مؤونه با وجود داشتن مال مخمّس یا در حکم مخمّس

مسأله 636. فردی که از طریق کسب، تجارت، زراعت، هدیه و مانند آن ارباح و درآمدهایی دارد که هنوز سال خمسی بر آن سپری نشده، چنانچه مال دیگری هم داشته باشد که خمسش را داده (مال مخمّس) یا پرداخت خمس آن واجب نیست مانند ارث (در حکم مخمّس)، می‌تواند مال مخمّس یا در حکم مخمّس را مصرف نکند و مؤونه و مخارج سال خود را فقط از درآمد بین سالش هزینه نماید؛
البتّه، اگر نزد وی مال مخمّس یا در حکم مخمّسی باشد که او را بی­نیاز از هزینه کردن درآمدش می­نماید، مانند منزلی که به او ارث رسیده و برای سکونت او کافی است، نمی‌تواند از درآمد بین سال منزل دیگری تهیّه کرده و آن را از مؤونه به حساب ‌آورد یا قیمت آن را از درآمد انتهای سال بابت مؤونه استثنا کرده و خمس‌ آن را نپردازد.
خمس تبدیل منزل و مانند آن به مغازه و تهیۀ منزل جدید یا غیر آن با درآمد بین سال ← → خمس کسی که دیگری مخارج زندگی او را می‌دهد
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français