پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2)

خمس احداث باغ و بستان ← → خمس درختانی که به جهت استفادۀ تجاری از چوب آن کاشته می‌شود

خمس محصولاتی که قسمتی از آن به ثمر رسیده و قسمتی نرسیده است

مسأله 664. اگر سال خمسیِ فرد فرا برسد و قسمتی از محصولات باغی یا کشاورزی وی به ثمر رسیده باشد و بخش دیگری از محصولات به ثمر نرسیده باشد، محصولاتی که به ثمر رسیده از درآمد همین سال محسوب شده و چنانچه تا انتهای سال صرف در مؤونه نشود، خمس دارد و آنچه در سال بعد به ثمر می­رسد از درآمد سال آینده محسوب می‌شود؛
البتّه، محصولاتی که در سال بعد برداشت می­شود، ولی سر سال خمسی، موجودند و ارزش مالی دارند هرچند نارس باشند، قیمت فعلی آنها از درآمد امسال حساب می‌شود. بنابراین، مقدار اضافه بر مؤونه، خمس دارد.
خمس احداث باغ و بستان ← → خمس درختانی که به جهت استفادۀ تجاری از چوب آن کاشته می‌شود
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français