پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

بسم الله الرحمن الرحیم
با توجه به رؤیت هلال با چشم غیر مسلح در غروب روز چهارشنبه ٢٩ شعبان فردا پنجشنبه اول ماه مبارک رمضان است.
توفیقات همگان را از خداوند متعال مسألت داریم.
دفتر آقاى سیستانى (مدظله)

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2)

خمس اموال تلف یا هزینه شده در مؤونۀ کسب و کار یا مؤونه زندگی ← → خمس اموال مشکوک و افرادی که مدّتی خمس نداده‌اند / مشخّص نمودن سال خمسی افرادی که مدّتی خمس نداده ­اند

تقسیم‌بندی اموال افرادی که مدّتی خمس نداده‌اند جهت محاسبۀ خمس

مسأله 737. اگر فرد برای مدّتی حساب سال نداشته و در این مدّت درآمدهایی برایش حاصل شده که با قسمتی از این درآمد، اموالی را خریداری کرده و قسمتی را صرف هزینه‌های جاری زندگی یا کسبش نموده است و اکنون، قصد پرداخت خمس اموالش را داشته باشد، حکم خمس اموال وی از این قرار است:
الف. اگر آن اموال را با درآمد بین سال تهیّه کرده، چنانچه مؤونه بوده - مثل خانۀ مسکونی، لباس، ماشین شخصی، اثاث منزل - و در همان سال از آن استفاده کرده، به آنها خمس تعلّق نمی‌گیرد، و اگر مؤونه نبوده - مانند ابزار کار، مال التّجاره، وسایلی که جزء لوازم فعلی زندگی نیست - باید خمسش را به قیمت فعلی پرداخت نماید.
ب. اگر آن اموال را با مال مخمّس یا در حکم مخمّس مثل ارث تهیّه کرده، خمس ندارد؛ مگر آنکه مال‌ التّجاره باشد که ترقّی قیمتش خمس دارد.[1]
ج. اگر آن اموال را با درآمد (پول) سالگشت شده[2] خریداری کرده، در صورتی که ثمن معامله[3] به صورت کلّی در ذمّه[4] بوده، پرداخت خمس به قیمت خرید کافی است؛[5] مگر آنکه مال التّجاره باشد که چنانچه قیمت آن افزایش یافته، طوری که امکان فروش آن با قیمت بیشتر[6] و دریافت ثمن آن وجود داشته باشد، باید خمس آن را به قیمت فعلی حساب نماید؛
امّا اگر آن را با ثمن کلّی در ذمّه نخریده، بلکه به ثمن شخصی از فروشنده‌ای که شیعۀ دوازدۀ امامی است خریده، در صورتی که قیمت آن افزایش یافته باشد، پرداخت خمس به قیمت فعلی واجب می‌باشد.
د. اگر این اموال با ترکیبی از موارد فوق (موارد الف، ب، ج) تهیّه شده، سهم هر مورد را مشخّص نموده و نسبت به هر مورد، باید به حکم همان عمل نماید.
ه‍. اگر معلوم نباشد این اموال را با چه مالی تهیّه کرده، حکم آن در مسائل بعد ذکر می‌شود.
شایان ذکر است، اگر اموال مذکور، پول نقد اضافی، پول پس‌انداز شده برای مخارج ازدواج و مانند آن باشد که از درآمد بین سال ذخیره شده و سال خمسی بر آن سپری شده است، باید خمس آنها پرداخت شود.

[1]. با توضیحی که در مسائل «645 و 647» ذکر شد.
[2]. منظور از درآمد سالگشت در این مسأله، پولی ‌است که سال خمسی ‌بر آن سپری ‌شده و خمس به آن تعلّق گرفته و فرد، خمس آن را نپرداخته است.
[3]. منظور از ثمن در این مسأله، پول می‌باشد که به عنوان ارزش و بهای کالا در معامله پرداخت شده است.
[4]. در برخی از معاملات ممکن است هنگام انجام آن، معامله بر ثمن مشخّص و خاصّی واقع شود، مثلاً خریدار هنگام انجام معامله، پول خاصّی را به فروشنده نشان داده یا آن را با توضیح برایش شرح داده و به فروشنده بگوید: «کالای تو را با این پول می‌خرم». در این موارد، گفته می‌شود ثمن معامله «شخصی» است.
امّا در بسیاری از موارد، معامله بین طرفین بر ثمن و پول مشخّص واقع نمی‌شود؛ بلکه خریدار، پس از خرید کالا، قیمت معامله که به عهده و ذمّه‌اش آمده را می‌پردازد؛ مثلاً کالا را به قیمت 100 هزار تومان می‌خرد (بدون اینکه هنگام معامله، 100‌ هزار تومان به خصوصی را برای فروشنده تعیین کرده و معامله را بر آن 100 هزار تومان واقع کند)، سپس 100 هزار تومانی را که در نزد خود در نظر گرفته به او می‌پردازد؛ مانند اینکه 100 هزار تومان پول از جیبش خارج کرده و به فروشنده می‌دهد یا آنکه با کارت کشیدن یا انتقال اعتباری، پول را به حساب فروشنده منتقل می­کند یا چک به او می‌دهد تا آن را از بانک وصول نماید؛ در این موارد گفته می‌شود ثمن معامله، «کلّی در ذمّه» است.
شایان ذکر است، در معاملاتی که ثمن آن کلّی در ذمّه است، فرق ندارد خریدار پول را در نزد خودش از قبل مشخّص کرده باشد یا نه و نیز فرق ندارد که پرداخت قیمت، در همان مجلس معامله و مثلاً لحظاتی پس از خرید کالا باشد یا وقت دیگر (البتّه، معاملۀ سلف حکم ویژه­ای دارد که در جلد سوّم، مبحث «معاملۀ سلف» ذکر می­شود).
[5]. به عبارت دیگر، خمسی که بر او واجب بوده، به مال خریداری شده منتقل نگردیده و کافی است خمس پول سالگشت شده‌ای که بابت بهای مال به فروشنده داده را بپردازد و اگر ارزش آن پول، هنگام پرداخت خمس، کاهش فوق‌العاده - مثل 20 برابر یا بیشتر- پیدا کرده، بنابر احتیاط واجب باید به مبالغی بیشتر مصالحه شود.
[6]. البتّه، اگر ترقّی قیمت ناشی از تورّم و کاهش ارزش پول باشد، حکم ویژه­ای دارد که در مسألۀ «647» بیان شد.
خمس اموال تلف یا هزینه شده در مؤونۀ کسب و کار یا مؤونه زندگی ← → خمس اموال مشکوک و افرادی که مدّتی خمس نداده‌اند / مشخّص نمودن سال خمسی افرادی که مدّتی خمس نداده ­اند
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français