پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2)

صاحب مال حرام معلوم نباشد، ولی مقدار حرام معلوم باشد ← → صاحب مال حرام و مقدار آن معلوم نباشد

مصرف خمس حلال مخلوط به حرام

مسأله 746. خمس مال حلال مخلوط به حرام که در مسألۀ قبل ذکر شد، بنابر احتیاط واجب، باید به قصد اعم از خمس و صدقه از طرف مالک مال، به کسی که مستحقّ خمس و ردّ مظالم هر دو می‌باشد داده شود.
بنابراین، فرد می­تواند نصف آن را به فقیر سیّد دارای شرایط استحقاق و نصف دیگر را به فقیر برای تأمین حوائـج ضروری‌اش پرداخــت نماید، چه سیّــد باشد و چه عام و در هر دو صورت، بنابر احتیاط واجب، این کار با کسب اجازه از مرجع اعلم باشد.
صاحب مال حرام معلوم نباشد، ولی مقدار حرام معلوم باشد ← → صاحب مال حرام و مقدار آن معلوم نباشد
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français