پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2)

حکم موردی که بعد از پرداخت خمس، معلوم شود مقدار حرام بیشتر بوده است ← → مقدار حرام معلوم نباشد، ولی صاحب مال معلوم باشد

مقدار حرام معلوم باشد و صاحب مال به‌طور اجمالی معلوم باشد

مسأله 752. اگر مال حلالی با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند که صاحب آن از چند نفر مشخّص بیرون نیست، ولی نتواند بفهمد کدام یک از آنهاست، باید به آنها اطلاع دهد؛
پس چنانچه یکی از آنها بگوید: «مال من است» و دیگران بگویند: «مال ما نیست»، یا او را تصدیق کردند، به همان شخص بدهد؛
اگر دو نفر یا بیشتر بگویند: «مال ماست»، چنانچه با مصالحه و مانند آن نزاع آنها حلّ نشود، باید برای فیصلۀ نزاع به حاکم شرع مراجعه نمایند؛
اگر همه اظهار بی‌اطلاعی کنند و حاضر به مصالحه هم نشوند، ظاهر آن است که صاحب آن مال به قرعه تعیین می‌شود و احتیاط واجب آن است که حاکم شرع یا وکیل او متصدّی قرعه باشد.
حکم موردی که بعد از پرداخت خمس، معلوم شود مقدار حرام بیشتر بوده است ← → مقدار حرام معلوم نباشد، ولی صاحب مال معلوم باشد
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français