پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2)

مصرف خمس / توضیحات کلّی دربارۀ مصرف خمس و کسب اجازه در پرداخت آن ← → 6. غنیمت

7. زمینی که کافر ذمّی از مسلمان بخرد

مسأله 795. اگر کافر ذمّی زمینی را از مسلمان بخرد، بنابر مشهور، باید خمس آن را از همان زمین یا از مال دیگرش بدهد، ولی واجب بودن خمس، به معنای معروفش، در این مورد محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط ترک نشود.
مصرف خمس / توضیحات کلّی دربارۀ مصرف خمس و کسب اجازه در پرداخت آن ← → 6. غنیمت
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français