پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2)

شرط سوّم: از فقرا و مساکین یا ایتام فقیر یا ابن سبیل باشد / 1. فقرا و مساکین / تعریف فقیر و مسکین ← → راه‌های اثبات سیادت

شرط دوّم: شیعۀ دوازده امامی باشد

مسأله 806. سهم سادات از خمس باید به شیعۀ دوازده امامی دارای شرایط استحقــاق داده شــود و به سیّــدی که دوازده امامی نیســت، نمی­توان پرداخــت کرد.
شرط سوّم: از فقرا و مساکین یا ایتام فقیر یا ابن سبیل باشد / 1. فقرا و مساکین / تعریف فقیر و مسکین ← → راه‌های اثبات سیادت
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français