پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2)

ترک کسب و کار از روی تنبلی ← → عدم لزوم فروش منزل مسکونی (در حدّ شأن) و مانند آن

نداشتن خانه یا وسیلۀ نقلیه یا لوازم مورد نیاز

مسأله 817. اگر فردی که خانه یا وسیلۀ سواری یا اثاث منزل و مانند آن ندارد و عرفاً به آنها احتیاج داشته و از تهیّۀ آن - به مقدارحدّ شأن خویش - عاجز باشد، فقیر محسوب شده و می‌توان از وجوهات شرعیّه‌ای که فقر در آن معتبر است - با رعایت شرایط استحقاق آن - به وی پرداخت نمود.
مسأله 818. اگر فردی خانه یا ماشین یا وسیله‌ای که مورد احتیاج وی است داشته باشد، ولی با کم قیمت‌تر از آن نیز نیازش برآورده می‌شود و مقدار ما به التّفاوت قیمت مذکور، کافی برای مخارج سال او باشد، در صورتی که مقدار ما به التّفاوت به حدّ اسراف رسیــده و بیشــتر از شأن فرد شــمرده می‌شود، فقیر محســوب نمی‌شود.
ترک کسب و کار از روی تنبلی ← → عدم لزوم فروش منزل مسکونی (در حدّ شأن) و مانند آن
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français