پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2)

2. ایتام فقیر از بنی‌هاشم ← → راه‌های اثبات فقر

مشکوک بودن فقر

مسأله 829. به کسی که قبلاً فقیر بوده و اکنون نیز می‌گوید: «فقیرم» و شک در از بین رفتن فقرش باشد، می‌توان از خمس یا سایر وجوهات شرعیّه­ای که فقر در آن معتبر است پرداخت کرد، هرچند از گفتۀ او یقین یا اطمینان پیدا نشود؛
ولی کسی که معلوم نباشد قبلاً فقیر بوده یا نه، بنابر احتیاط واجب، نمی‌توان تا وقتی که یقین یا اطمینان به فقرش حاصل نشده یا از طریق حجّت شرعی دیگری مثل بیّنه (شهادت دو مرد عادل)، فقر او ثابت نشده، به او از خمس یا سایر وجوهات شرعیّه­ای که فقر در آن معتبر است پرداخت نمود.
مسأله 830. کسی که می‌گوید: «فقیرم» و قبلاً فقیر نبوده، چنانچه از گفتۀ او یقین یا اطمینان پیدا نشود یا از طریق حجّت شرعی دیگری مثل بیّنه (شهادت دو مرد عادل) فقر او ثابت نشود، نمی‌توان به او از خمس یا سایر وجوهات شرعیّه­ای که فقر در آن معتبر است پرداخت نمود.
2. ایتام فقیر از بنی‌هاشم ← → راه‌های اثبات فقر
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français