پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2)

شرط ششم: بنابر احتیاط لازم، واجب النّفقۀ خمس دهنده نباشد / جائز نبودن پرداخت نفقات واجب یا توسعه‌ای از خمس (بنابر احتیاط واجب) ← → شرط چهارم: خمس را در مسیر حرام مصرف نکند و بنابر احتیاط واجب موجب کمک به گناه یا ترغیب وی بر کار زشت نشود

شرط پنجم: بنابر احتیاط واجب، شراب­خوار، بی­نماز و متجاهر به فسق نباشد

مسأله 835. به سیّدی که عادل نیست یا عادل بودن او نامعلوم است، می‌توان خمس داد؛ البتّه احتیاط واجب آن است که به فردی که شراب می‌خورد یا نماز نمی‌خواند و یا گناه و معصیت را آشکارا به‌جا می‌آورد و متجاهر به فسق است، خمس ندهند.[1]

[1]­. شایان ذکر است موارد مذکور (شارب الخمر نبودن و...)، باید احراز گردد. البتّه، اگر معلوم است سابقاً فقیر موانع مذکور را دارا نبوده و شک در تحقّق بعدی آن است به چنین شکّی اعتنا نمی­شود.
شرط ششم: بنابر احتیاط لازم، واجب النّفقۀ خمس دهنده نباشد / جائز نبودن پرداخت نفقات واجب یا توسعه‌ای از خمس (بنابر احتیاط واجب) ← → شرط چهارم: خمس را در مسیر حرام مصرف نکند و بنابر احتیاط واجب موجب کمک به گناه یا ترغیب وی بر کار زشت نشود
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français