پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2)

شرط دوم: غلّات مذکور، به حدّ نصاب معیّن برسد ← → زکات گندم، جو، خرما و انگور (کشمش)

شرایط اختصاصی تعلّق زکات به گندم، جو، خرما و انگور (کشمش) / شرط اوّل: غلّات مذکور، در زمان تعلّق زکات، در ملکیّت فرد باشد

مسأله 870. اگر فردی مالک گندم یا جو یا خرما یا انگور (کشمش) باشد و زکات در ملکیّت او به آن تعلّق بگیرد، باید زکاتش را بپردازد و فرق ندارد مالکیّت مذکور از راه کشت و زراعت حاصل شده باشد یا از طریق خرید یا قبول بخشش یا ارث و مانند آن، پدید آمده باشد؛
امّا اگر غلّات مذکور قبل از زمان تعلّق زکات به آنها، از ملکیّت فرد خارج شده و به ملک فرد دیگری درآید و در ملک فرد جدید متعلّق زکات گردد، پرداخت زکات آن بر عهدۀ مالک اوّل نیست و مالک دوّم باید زکات را بپردازد.
شرط دوم: غلّات مذکور، به حدّ نصاب معیّن برسد ← → زکات گندم، جو، خرما و انگور (کشمش)
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français