پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2)

درختانی که در یک سال دو بار میوه می‌­دهند ← → مخارج و هزینه‌های محصول زکوی

احکام دیگر مربوط به زکات غلّات چهار‌گانه / محصولات زکوی که در زمان‌­های مختلف پدید می‌­آید

مسأله 903. اگر انسان در چند مکان که فصل یا زمان رسیدن محصولات آنها با یکدیگر فرق دارد، گندم یا جو یا خرما یا انگور داشته باشد و همۀ آنها عرفاً محصول یک سال محسوب شود، چنانچه محصولی که در ابتدا می‌رسد، به اندازۀ نصاب باشد، باید زکات آن را موقعی که می‌رسد بدهد و زکات بقیّه را هر وقت به دست می‌آید، ادا نماید؛
البتّه اگر آنچه در ابتدا می‌رسد به اندازۀ نصاب نباشد (هر چند اطمینان داشته باشد که با محصولی که بعد به دست می‌آید به اندازۀ نصاب خواهد شد) باید صبر ‏کند تا بقیّۀ آن برسد، پس اگر روی هم به مقدار نصاب شود، زکات آن واجب است و اگر به مقدار نصاب نشود، زکات آن واجب نیست.
درختانی که در یک سال دو بار میوه می‌­دهند ← → مخارج و هزینه‌های محصول زکوی
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français