پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2)

زکات نداشتن مجدّد غلّات چهارگانه­ای که زکات آنها پرداخت شده است ← → زکات غلّاتی که دارای جنس مرغوب و نامرغوب هستند

پرداخت زکات غلّات از پول یا اجناس دیگر

مسأله 909. واجب نیست زکات غلّات از خود آن پرداخت شود؛ بلکه پرداخت قیمت آن از نقد رایج (مثل پول و ‌اسکناس‌) نیز کافی است؛ ولی پرداخت قیمت آن از اجناس و کالاهای دیگر محلّ اشکال است و احتیاط واجب در ترک آن است.
مسأله 910. اگر پرداخت زکات خرمای خشک یا کشمش بر فرد واجب باشد، نمی‌تواند زکات آن را از خرمای تازه یا انگور بدهد، بلکه چنانچه مقدار زکات را قیمت گذاری نماید و بخواهد معادل قیمت آن، خرمای تازه یا انگور، بابت قیمت آن بدهد یا کشمش یا خرمای خشک دیگر، بابت قیمت بدهد نیز محل اشکال است و احتیاط واجب در ترک آن است.
همچنین، اگر زکات انگور بر او واجب باشد، نمی‌تواند زکات آن را کشمش بدهد؛ مگر آنکه کشمش مذکور از عین همان انگور متعلّق زکات پدید آمده باشد.
زکات نداشتن مجدّد غلّات چهارگانه­ای که زکات آنها پرداخت شده است ← → زکات غلّاتی که دارای جنس مرغوب و نامرغوب هستند
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français