پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2)

زکات شتر، گاو و گوسفند ← → شرط ششم: مالک سکّه طلا و نقره بتواند عرفاً در اموال مذکور تصرّف نماید

زمان پرداخت زکات سکّه طلا و نقره

مسأله 931. فرد باید زکات سکّۀ طلا و نقره را بعد از تمام شدن ماه یازدهم، به فقیر بدهد یا از مال خود جدا نماید و حکم تأخیر پرداخت زکات، در مسألۀ «1014» خواهد آمد.
زکات شتر، گاو و گوسفند ← → شرط ششم: مالک سکّه طلا و نقره بتواند عرفاً در اموال مذکور تصرّف نماید
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français