پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2)

برخی از اوصاف شتر، گاو یا گوسفندی که به عنوان زکات پرداخت می­شود ← → احکام دیگر مربوط به زکات شتر، گاو و گوسفند / شراکت چند نفر در چهارپایان زکوی

زمان پرداخت زکات شتر، گاو و گوسفند

مسأله 947. فرد باید زکات شتر، گاو و گوسفند را بعد از تمام شدن ماه یازدهم، به فقیر بدهد، یا از مال خود جدا نماید و حکم تأخیر در پرداخت زکات در مسألۀ «1014» خواهد آمد.
برخی از اوصاف شتر، گاو یا گوسفندی که به عنوان زکات پرداخت می­شود ← → احکام دیگر مربوط به زکات شتر، گاو و گوسفند / شراکت چند نفر در چهارپایان زکوی
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français