پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2)

شرط چهارم: مال التّجاره به حدّ نصاب برسد ← → شرایط اختصاصی تعلّق زکات به مال التجاره / شرط اوّل و دوّم: مالک مال التّجاره، بالغ و نیز در تمام سال عاقل باشد

شرط سوم: فرد، مال التّجاره را به عقد معاوضی مالک شده باشد

مسأله 961. ثابت شدن زکات در مال التّجاره، مشروط به آن است که فرد مال التّجاره و سرمایۀ کسبش را از طریق معاوضه مثل خریدن یا مصالحۀ معاوضی و مانند آن مالک شده باشد و این حکم، شامل مال التّجاره‌ای که به فرد بخشیده شده یا به او ارث رسیده یا به او مجّانی و بدون عوض مصالحه شده و مانند آن نمی‌شود.
شرط چهارم: مال التّجاره به حدّ نصاب برسد ← → شرایط اختصاصی تعلّق زکات به مال التجاره / شرط اوّل و دوّم: مالک مال التّجاره، بالغ و نیز در تمام سال عاقل باشد
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français