پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2)

مواردی که پرداخت زکات مستحب است ← → شرط هفتم: مال التّجاره در تمام سال، به اندازۀ قیمت اصل آن یا بیشتر، قابل فروش باشد

شرط هشتم: مالک بتواند در مال التّجاره عرفاً تصرّف داشته باشد

مسأله 966. اگر مالک مال‌ التّجاره برای مدّت قابل توجّهی به سبب وجود مانع و عاملی، عرفاً نتواند در مالش تصرّف نماید، مثل آنکه مالش به سرقت رفته یا غصب شده یا گم شده ‌باشد، آن مال زکات ندارد.
مواردی که پرداخت زکات مستحب است ← → شرط هفتم: مال التّجاره در تمام سال، به اندازۀ قیمت اصل آن یا بیشتر، قابل فروش باشد
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français