پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2)

حساب نمودن طلبکاری از فقیر بابت زکات مال ← → موارد مصرف زکات

مورد اوّل و دوّم: فقرا و مساکین / تعریف فقیر و مسکین و احکام مربوط به آنها

مسأله 970. تعریف «فقیر» و «مسکین» و احکام مربوط به آنها در مورد استحقاق دریافت زکات، همانند فصل «خمس» است، که تفصیل احکام فقهی آن در مبحث «مصرف خمس» بیان شد.
مسأله 971. احتیاط واجب آن است که بیشتر از کسری مخارج یک سال[1] به فقیر زکات ندهند، هرچند در یک دفعه باشد؛ بلکه اگر زکات را به تدریج به وی بدهند تا به اندازۀ مخارج یک سال او و خانواده‌اش گردد، بیشتر از آن بنابر فتویٰ نمی‌توان به وی زکات پرداخت نمود.
همچنین، کسی که مخارج سالش را داشته، اگر مقداری از آن را مصرف کند و بعد شک کند که آنچه باقی مانده، به اندازۀ مخارج یک سال او هست یا نه، نمی‌تواند زکات بگیرد.

[1]. ‌منظور از سال، بنابر احتیاط واجب «سال قمری» است.
حساب نمودن طلبکاری از فقیر بابت زکات مال ← → موارد مصرف زکات
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français