پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2)

مورد سوم: عاملین و کارگزاران زکات ← → پرداخت زکات قبل از تعلّق زکات به مال به فقیر

ضمان فقیر نسبت به زکات دریافتی در مواردی که زکات واجب نبوده

مسأله 976. اگر فقیری که می‌داند زکات بر انسان واجب نشده، مالی بابت زکات بگیرد و نزد او تلف شود، ضامن است و عوض آن را بدهکار می‌شود؛
ولی زمانی که زکات بر انسان واجب می‌شود، اگر آن فقیر به فقر خود باقی باشد و سایر شرایط استحقاق دریافت زکات را داشته باشد، انسان می‌تواند آن طلب را بابت زکات حساب کند.
مسأله 977. فقیری که نمی‌داند زکات بر انسان واجب نشده، اگر مالی بابت زکات بگیرد و نزد او تلف شود، ضامن نیست و انسان نمی‌تواند عوض آن را بابت زکات حساب کند.
مورد سوم: عاملین و کارگزاران زکات ← → پرداخت زکات قبل از تعلّق زکات به مال به فقیر
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français