پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2)

پرداخت زکات به فقیری که مسؤولیّت تأمین نفقاتش بر عهده شخص دیگر است ← → فردی که قادر به تأمین نفقات از غیر زکات نیست

پرداخت زکات به واجب النفقه جهت تأمین نفقات دیگران

مسأله 996. اگر مسؤولیّت تأمین نفقات افرادی بر عهدۀ فردی باشد که خود واجب النفقۀ شخص دیگر است، ولی آن افراد واجب النفقۀ شخص مذکور محسوب نشوند و تأمین نفقات آنان بر وی واجب نباشد، چنانچه فرد مذکور توانایی تأمین نفقات آن افراد را نداشته باشد، آن شخص می­تواند - با رعایت سایــــر شرایط استحقاق - زکاتش را به فرد مذکــور بدهــد که به مصــرف آنان برسانــد.
جهت توضیح حکم مذکور، چند مثال ذکر می­شود:
مثال اوّل: اگر فرزند انسان فقیر باشد و نتواند مخارج همسر دائمیش (عروس انسان) را بپردازد، انسان می­تواند زکات خویش را - با رعایت سایر شرایط استحقاق - به پسرش داده تا آن را صرف نفقات همسرش نماید.
مثال دوّم: اگر پدر انسان فقیر باشد و نتواند مخارج همسر دائمیش (زن پدر یا نامادری انسان) را بپردازد، فرزند می‌تواند زکات خویش را - با رعایت سایر شرایط استحقاق - به پدرش داده تا آن را صرف نفقات همسرش نماید.
مثال سوّم: اگر زوجۀ انسان، سرپرستی فرزندانی را که از شوهر سابقش دارد عهده­دار باشد و شوهر سابق یا کسی که نفقۀ اولاد بر او واجب است، مخارج اولاد را ندهد و زوجه نیز فقیر باشد و نتواند مخارج فرزندانش را بدهد، انسان می­تواند زکات خویش را - با رعایت سایر شرایط استحقاق - به همسرش داده تا آن را صرف نفقات اولادش از شوهر سابق نماید.
پرداخت زکات به فقیری که مسؤولیّت تأمین نفقاتش بر عهده شخص دیگر است ← → فردی که قادر به تأمین نفقات از غیر زکات نیست
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français