پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2)

تأخیر در پرداخت زکات ← → احکام دیگر پرداخت زکات / نیّت زکات و احکام مربوط به آن

جدا کردن زکات مال زکوی و احکام مربوط به آن

مسأله 1012. اگر فرد، زکات را از خود مال کنار بگذارد (عزل نماید)، می‌تواند در بقیّۀ آن تصرّف کند و نیز اگر از مال دیگرش - مطابق با دستور شرع - کنار بگذارد، می‌تواند در تمام مال تصرّف نماید.
مسأله 1013. تبدیل زکات مال بعد از عزل جایز نیست. بنایراین، انسان نمی‌تواند زکاتی را که کنار گذاشته، برای خود بردارد و مال دیگری به جای آن بگذارد.[1]

[1]. مگر آنکه ضرورت و مصلحتی این امر را اقتضا نماید و چنین عملی منوط به اجازۀ حاکم شرع است.
تأخیر در پرداخت زکات ← → احکام دیگر پرداخت زکات / نیّت زکات و احکام مربوط به آن
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français