پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2)

شک در پرداخت زکات اموال خویش ← → زکات عایدات و درآمد حاصل از وقف

شراکت با کسی که زکات مالش را نمی‌­دهد

مسأله 1025. اگر دو نفر در مالی که زکات آن واجب شده با هم به‌طور مشاع شریک باشند و یکی از آنها زکات سهم خود را بدهد و شریک دیگر زکات سهم خود را ندهد، تا زمانی که زکات قسمت دیگر داده نشده، نمی‌توانند در مال مشترک (مال مشاع) تصرّف کنند؛
ولی اگر مال را تقسیم کنند و هر کس سهم خویش را بردارد، تصرّف فردی که زکات مالش را پرداخت کرده در سهم خودش، اشکال ندارد، هرچند بداند شریکش زکات سهم خود را نداده و بعداً نیز نمی‌دهد.
شک در پرداخت زکات اموال خویش ← → زکات عایدات و درآمد حاصل از وقف
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français