پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

بسم الله الرحمن الرحیم
با توجه به رؤیت هلال با چشم غیر مسلح در غروب روز چهارشنبه ٢٩ شعبان فردا پنجشنبه اول ماه مبارک رمضان است.
توفیقات همگان را از خداوند متعال مسألت داریم.
دفتر آقاى سیستانى (مدظله)

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2)

زکات فطره (فطریّه) / فضیلت زکات فطره و اهمیّت آن ← → هنگام پرداخت زکات لازم نیست به فقیر بگوید که مال مذکور زکات است

مستحبّات و مکروهات مرتبط با پرداخت زکات

مسأله 1031. مستحب است فرد، زکات شتر، گاو و گوسفند را به فقرای آبرومند بدهد و در پرداخت زکات، خویشاوندان خود را بر دیگران و اهل علم و کمال را بر غیر آنان و کسانی که اهل سؤال و درخواست نیستند بر اهل سؤال مقدّم بدارد؛ ولی ممکن است دادن زکات به فقیری، از جهت دیگری بهتر باشد.
مسأله 1032. کسی که زکات را می‌گیرد مستحب است برای دهندۀ زکات، دعا نماید و فرق ندارد دریافت کنندۀ زکات، فقیه جامع الشرایط یا کارگزار زکات یا فقیر یا سایر مستحقّین زکات باشد، بلکه در مورد فقیهی که زکات را به عنوان ولایت دریافت می‌کند، این امر مطابق با احتیاط مستحب نیز می­باشد.
مسأله 1033. مکروه است انسان از مستحقّ درخواست کند زکاتی را که از او گرفته به او بفروشد؛ ولی اگر مستحقّ بخواهد مالی را که گرفته بفروشد، بعد از تعیین قیمت آن، بهتر است کسی که زکات را به او داده، در خریدن آن بر دیگران مقدّم نماید.
زکات فطره (فطریّه) / فضیلت زکات فطره و اهمیّت آن ← → هنگام پرداخت زکات لازم نیست به فقیر بگوید که مال مذکور زکات است
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français