پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2)

پرداخت زکات فطره بر فقیر واجب نیست ← → زکات فطره (فطریّه) / فضیلت زکات فطره و اهمیّت آن

شرایط واجب شدن زکات فطره (فطریه)

مسأله 1034. بر مکلّفی که در هنگام غروب شب عید فطر،[1] شرایط ذیل را دارا ‌باشد، پرداخت زکات فطرۀ خود و کسانی که عرفاً نان‌خور او در شب عید فطر محسوب می‌شوند،[2] واجب است:
1. بالغ باشد؛ 2. عاقل باشد؛ 3. بیهوش نباشد؛ 4. فقیر نباشد؛ 5. بنده و عبد نباشد.
این حکم، در مورد کسانی که بعد از غروب شب عید فطر تا قبل از ظهر روز عید فطر نان‌خور وی شده­اند، بنابر احتیاط واجب می­باشد، یعنی احتیاط واجب آن است که زکات فطرۀ آنان را بپردازد.[3]
مسأله 1035. اگر پیش از غروب شب عید فطر، شرایط وجوب برای فرد فراهم شود، مثل آنکه بچّه، بالغ شود یا دیوانه، عاقل گردد یا فقیر، غنیّ شود، در صورتی که سایر شرایط واجب شدن فطریّه را دارا باشد، باید زکات فطره را بپردازد. همین طور، بنابر احتیاط واجب اگر این شرایط در فاصلۀ بین غروب شب عید فطر تا ظهر روز عید حاصل شود؛
امّا اگر شرایط مذکور بعد از ظهر روز عید پدید آید، پرداخت زکات فطره بر او واجب نیست.

[1]. شایان ذکر است زمان وجوب زکات فطره، آغاز شب عید فطر است و در اینکه آغاز شب و پایان روز، غروب آفتاب است یا مغرب، مسأله محلّ اشکال است. بنابراین، مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود. مشابه این حکم، در مسائل دیگری که در ادامه ذکر می‌شود نیز جاری است.
[2]. یعنی نفقه و خرجی آنان از قبیل غذا، آشامیدنی، مسکن و مانند آن را در وقت مذکور تأمین می­نماید.
[3]. البتّه از آنجا که حکم مذکور بنابر احتیاط است، مراعات مقتضای احتیاط نسبت به طرفین ترک نشود، مشابه آنچه در مسألۀ «1043» ذکر می­شود.
پرداخت زکات فطره بر فقیر واجب نیست ← → زکات فطره (فطریّه) / فضیلت زکات فطره و اهمیّت آن
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français