پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2)

وظیفه فردی که نان‌خور شخصی است که زکات فطره نمی‌پردازد ← → پرداخت زکات فطره بر فقیر واجب نیست

حکم زکات فطره فرد غنیّ که نانخور شخص فقیر شده است

مسأله 1037. اگر فرد غنیّ، نان خور شخصی که فقیر است باشد، بر فقیر مذکور پرداخت زکات فطره واجب نیست و چنانچه فرد غنیّ دارای شرایط وجوب زکات فطره باشد، بر خود او، پرداخت زکات فطره لازم می‌شود.
شایان ذکر است، اگر فقیر مذکور آن را از طرف خودش بپردازد، بنابر احتیاط واجب کافی نبوده و باید دوباره آن را بپردازد.[1]

[1]. البتّه، اگر زکات فطره بر فرد غنیّ واجب بوده و فقیر با اجازه از وی، زکات فطره را از طرف او داده باشد، کافی است.
وظیفه فردی که نان‌خور شخصی است که زکات فطره نمی‌پردازد ← → پرداخت زکات فطره بر فقیر واجب نیست
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français