پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2)

زکات فطرۀ همسر ← → زکات فطرۀ بچّه شیر خوار

زکات فطرۀ حمل (جنین)

مسأله 1047. جنینی که در رحم مادر قرار دارد، زکات فطره ندارد، مگر آنکه قبل از غروب آفتاب متولّد شود و نان‌خور محسوب شود که در این صورت، زکات فطره‌اش واجب است؛
امّا اگر بعد از غروب آفتاب در شب عید فطر متولّد شود و نان‌خور به حساب آید، بنابر احتیاط لازم، باید زکات فطرۀ او پرداخته شود و اگر نوزاد متولّد شده، نان‌خور کسی نباشد، مثل اینکه اموالی به نوزاد ارث رسیده و نفقاتش از همان اموال تأمین می‌شود، فطریّۀ طفل بر کسی واجب نیست.
زکات فطرۀ همسر ← → زکات فطرۀ بچّه شیر خوار
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français