پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2)

وکیل گرفتن برای پرداخت زکات فطره ← → زکات فطرۀ فردی که نان‌‌خور دو نفر است

موارد مشکوک در صدق نان­‌خور بودن

مسأله 1052. در موارد مشکوک که معلوم نیست، مثلاً زکات فطره بر عهدۀ میزبان است یا مهمان، چنانچه یکی از آن دو با اجازۀ دیگری زکات فطره را به نیّت کسی که واقعاً زکات فطره بر عهدۀ اوست بدهد، کافی است و بر دیگری پرداخت مجدّد زکات فطره لازم نیست.
وکیل گرفتن برای پرداخت زکات فطره ← → زکات فطرۀ فردی که نان‌‌خور دو نفر است
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français