پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2)

شرط چهارم: مقدار صاع در نظر گرفته شده برای هر نفر با شیء دیگری مانند خاک مخلوط نباشد ← → شرط دوّم: مقدار صاع در نظر گرفته شده برای هر نفر از یک جنس باشد

شرط سوّم: فطریه معیوب نباشد (بنابر احتیاط واجب)

مسأله 1059. اگر فرد زکات فطره را از شیء معیوب بدهد، بنابر احتیاط واجب کافی نیست.
شرط چهارم: مقدار صاع در نظر گرفته شده برای هر نفر با شیء دیگری مانند خاک مخلوط نباشد ← → شرط دوّم: مقدار صاع در نظر گرفته شده برای هر نفر از یک جنس باشد
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français