پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2)

1. کفّاره‌های ترتیبی ← → مستحبات زکات فطره

کفّارات

مسأله 1093. کفّارات - غیر از کفّارات احرام[1] - پنج نوع است:
1. کفّارۀ ترتیبى؛
2. کفّارۀ تخییرى؛
3. کفّارۀ مرکّب از تخییری و ترتیبی؛
4. کفّارۀ معیّنه؛
5. کفّارۀ جمع.
توضیح آنها در مسائل بعد بیان می‌شود.

[1]­. کفّارات مربوط به احرام، در کتاب مناسک حج بیان شده است.
1. کفّاره‌های ترتیبی ← → مستحبات زکات فطره
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français