پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2)

شرط سوّم: ذبح با آهن انجام شود ← → شرط اوّل: ذابح مسلمان باشد

شرط دوّم: بریدن گلو به قصد ذبح شرعی باشد

مسأله 1260. کسى که سر حیوان را میبرد باید به قصد ذبح شرعی اقدام به این عمل نماید. بنابراین، اگر بچّۀ غیر ممیّز یا فرد دیوانه یا مست سر حیوان را ببرد، کافی نیست.
همچنین، اگر فرد براى مقصود دیگرى چاقو را بر گلوى حیوان بکشد یا چاقو از دستش بیفتد و گلوى حیوان­ ناخواسته بریده شود، ذبح شرعی محقّق نمی­شود.
شرط سوّم: ذبح با آهن انجام شود ← → شرط اوّل: ذابح مسلمان باشد
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français