پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2)

حکم بچّۀ (جنین) حیوانات ذبح شده ← → ذبح با دستگاه

کیفیّت نحر کردن شتر

مسأله 1275. در بین حیوانات، فقط «شتر» باید به جای ذبح شرعی «نَحْر» شود و کیفیّت آن چنین است که با رعایت شرایط ذبح - شرایط مذکور در مسألۀ «1258» - از جمله رعایت قبله و گفتن بِسْمِ اللّه، کارد یا چیز دیگرى را که از آهن و برنده باشد، در گودى بین گردن و سینه‏ شتر که آن را «لُبَّه» مى­نامند فرو کنند.
شایان ذکر است اگر لُبَّه به‌طور عرضى بریده شود کافى نیست و باید کارد و مانند آن را در لُبَّه فرو برند.
مسأله 1276. اگر شتر را به جای نَحْر مانند حیوانات دیگر ذبح نمایند یا گوسفند و گاو و مانند اینها را مثل شتر نحر کنند، صحیح نیست و موجب پاک و حلال شدن گوشت آنها نمی­شود؛
البتّه اگر شتر را ذبح کنند، در صورتى که سر شتر از بدنش جدا نشده - هرچند چهار عضو آن قطع شده باشد - و پیش از خارج شدن روح آن را نحر نمایند کافی است؛ ولی چنانچه سر شتر جدا شده باشد، قابل نحر نیست و سر و بدن هر دو مردار و نجس و خوردن آنها حرام است؛
نیز اگر گاو یا گوسفند و مانند اینها را نحر کنند و پیش از خارج شدن روح، سر آنها را به دستور شرعی ببرند، حلال و پاک میباشند.
مسأله 1277. نَحْر شتر در حال ایستاده یا نشسته یا به پهلو خوابیده، با رعایت جهت قبله جایز است، ولی بهتر است شتر هنگام نحر در حال ایستاده باشد.
حکم بچّۀ (جنین) حیوانات ذبح شده ← → ذبح با دستگاه
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français