پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2)

شرط پنجم: فرصت کافی برای ذبح حیوان وجود نداشته باشد ← → شرط سوّم: شکار کننده هنگام صید نام خداوند متعال را ببرد

شرط چهارم: بکار بردن سلاح به قصد شکار باشد

مسأله 1305. صید شرعی در صورتی محقّق می­شود که فرد هنگام به کار بردن سلاح، قصد صید حیوان را داشته باشد. بنابراین، اگر بچّۀ غیر ممیّز یا فرد دیوانه یا مست حیوان را شکار نماید، کافی نیست.
همچنین، اگر فرد بدون قصد صید حیوان، مثلاً برای تمرین مهارت تیراندازی به سمت مکانی مشخّص نشانه‌گیری کند و اتّفاقاً تیر به حیوانى اصابت کند، کافی نیست.
مسأله 1306. اگر فرد به قصد شکار آهو، به سمت آهوی معیّنی از گلۀ آهوها تیراندازی کند و به جای آن تیر به آهوی دیگری اصابت کرده و آن را بکشد، کافی است. همچنین، اگر علاوه بر آن آهو، تیر به آهوی دیگری نیز اصابت کرده و هر دو را بکشد، هر دوی آنها پاک و حلال می­باشند.
شایان ذکر است، شرط حلال شدن صید آن است که صیّاد قصد صید کردن جنس آهو[1] را داشته باشد، هرچند به‌طور خاص آهوی معیّنی را در نظر نداشته باشد.

[1]. یعنی قصدش شکار آهوی خاصّی نبوده، بلکه به‌طور کلّی می­خواسته آهو صید کند. همین حکم، در موردی که قصد فرد صید جنس حیوان وحشی بوده نه خصوص آهو نیز جاری است.
شرط پنجم: فرصت کافی برای ذبح حیوان وجود نداشته باشد ← → شرط سوّم: شکار کننده هنگام صید نام خداوند متعال را ببرد
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français