پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2)

شرط سوّم: حیوان به سبب گاز گرفتن سگ بمیرد ← → شرط اوّل: سگ تعلیم دیده باشد

شرط دوّم: سگ به دستور صاحبش به سمت شکار برود

مسأله 1314. سگ شکاری باید به دستور صاحبش به سمت شکار برود.
بنابراین، اگر از جانب خود دنبال شکار برود و حیوانى را شکار کند، خوردن آن حیوان حرام است، بلکه اگر از پیش خود دنبال شکار رود و بعداً صاحبش بانگ بزند تا زودتر آن را به شکار برساند، هرچند به سبب صداى صاحبش شتاب کند، بنابر احتیاط واجب باید از خوردن آن شکار اجتناب شود؛
مگر آنکه صاحب سگ ابتدا سگ شکاری را از حرکت به سمت صید باز دارد و بعد از توقّف، آن را مجدّداً به سمت صید بفرستد.
شرط سوّم: حیوان به سبب گاز گرفتن سگ بمیرد ← → شرط اوّل: سگ تعلیم دیده باشد
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français