پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2)

اجزایی از حیوان حلال گوشت که خوردن آن مکروه یا خلاف احتیاط مستحب است ← → برخی از احکام حیوانات

برخی از احکام حیوانات / اجزایی از حیوان حلال گوشت که خوردن آن حرام است

مسأله 1363. خوردن «چهارده مورد» از حیوانات حلال گوشت، حرام است، هرچند حیوان تذکیه شده باشد:
1. خون؛
2. فضله؛[1]
3. غدّه­ها و عقده­های کوچک در بدن حیوان که آن را «گرۀ گوشت» یا «دُشْوِل» مینامند؛[2]
4. غدّه­ای در مغز سر که به اندازۀ نخود یا کوچک­تر میباشد؛[3]
5. نُخاع (حرام مغز) که در میان ستون فقرات است؛
6. زرد پى (بنابر احتیاط واجب)؛[4]
7. کیسۀ صَفراء (زهره‏دان)؛
8. طحال (سپرز)؛
9. مردمک و سیاهى چشم که در وسط عِنَبیّه قرار دارد،[5] شکل آن در گونه‌های مختلف حیوانات متفاوت است، دایره­ای، هلالی، مستطیلی و... ؛[6]
10. مَشیمه (موضعی که جنین یا بچّۀ حیوان در آن قرار دارد)؛[7]
11. مثانه؛[8] 12. نرى (اندام تناسلی مذکّر)؛
13. فَرْج (اندام تناسلی مؤنّث)؛
14. بیضه که آن را «دُنْبلان» میگویند.
شایان ذکر است، در مورد «پرندگان»[9] از چهارده موردی که ذکر شد، خوردن خون و فضلۀ آنها حرام است و نسبت به سایر موارد نیز چنانچه در پرندگان یافت شود بنابر احتیاط لازم، باید اجتناب گردد.
مسأله 1364. خوردن غذایی که مشتمل بر اجزاى حرام مثل نخاع، دُشول از حیوان حلال گوشت تذکیه شده است جایز نیست؛ مگر آنکه در هنگام طبخ غذا مثل آب گوشت، ذرّات آن در آبگوشت حلّ شود طوری که به جهت کمی مقدار آن در غذا عرفاً از بین رفته و مستهلک محسوب شود.
مسأله 1365. خوردن ادرار حیوانات حرام گوشت جایز نیست و نیز خوردن ادرار حیوانات حلال گوشت - حتّی ادرار «شتر» بنابر احتیاط واجب - حرام است، ولی آشامیدن ادرار «شتر»، «گاو»، «گوسفند» و «بز» برای معالجه اشکالی ندارد، هرچند معالجه منحصر در خوردن آنها نباشد.[10]

[1]. سرگین، پشکل، تَپاله، پِهِن، غائط، مدفوع؛ در زبان عربی «رَوْث» نامیده می­شود. حکم خوردن ادرار (بول)، در مسألۀ «1365» ذکر می­شود.
[2]. از آنها تعبیر به غدد یا عقده­ها یا گره­های لنفاوی (Lymph nodes) نیز شده است. عقده­های لنفاوی، معمولاً ساختاری گرد تا بیضی شکل دارند که در مناطق مختلف حیوان قرار دارند و اندازۀ آنها با هم متفاوت است. فعالیّت اصلی این عقده­ها، تصفیۀ لنف و حذف باکتری­هاست، این عقده­ها نقش صافی را در بدن ایفا می­کنند. به عنوان نمونه، مهم‌ترین عقده­های لنفاوی در گاو عبارت هستند از «عقده‌های لنفاوی فکّی، بنا گوشی، پشت حلقی، پیش کتفی یا گردنی سطحی، خاصره­ای، پیش رانی یا زیر خاصره­ای، پس زانویی یا رُکبی».
[3]. از آن تعبیر به «نخود مغز»، «خرزة الدماغ»، «غدّه هیپوفیز» (Hypophysis) شده است.
[4]. دو رباط (دو بافت رشته­ای متراکم) و زرد رنگ که از گردن آغاز شده و در دو طرف ستون فقرات ادامه دارد، آن را «پی گردن» یا «عِلْباوان»نیز می­نامند.
[5]. عنبیّه یا تیتک بخش رنگ دانه­دار چشم است که در میانۀ آن مردمک (Pupil) قرار دارد، مردمک ورودی مسیر نور به داخل چشم است، در بسیاری از حیوانات اندازۀ مردمک توسط ماهیچه­های موجود در عنبیه با توجّه به شدّت و ضعف نور تنگ و گشاد می­شود؛ عنبیّه و نیز صلبیّه (سفیدی چشم که بخش اعظم کره چشم را در بر گرفته است و همانند یک دیواره از اجزای درونی چشم محافظت می­کند) از اجزای حرام حیوان محسوب نمی­شوند.
[6]. مثلاً مردمک چشم بز به شکل مستطیل افقی با گوشه­های محدّب است.
[7]. «مشیمه» یا «بچّه­دان»، کیسه­ای نازک امّا سفت و غشایی است در رحم حیوان که بچّۀ حیوان (جنین) در داخل آن در «مایع آمنیوتیک» قرار داشته و رشد می­کند، این کیسه را «کیسۀ آب» یا «کیسه آمنیوتیک» (Amniotic sac) می­نامنــد، که در هنگــام ولادت با بچّــه از شکــم خارج مى­شــود؛ کیســۀ مذکور از دو غشاء و پرده به نام «آمنیون» (Amnion) و «کریون» (Chorion) تشکیل می­شود، غشای درونی آمنیون با مایع آمنیوتیک پر شده و جنین در آن شناور است و کریون، بیرونی­ترین غشای دور جنین در رحم محسوب می­شود.
[8]. محلّ اجتماع بول، پیشاب­دان.
[9]. چه پرندگان خشکزی و چه آبزی.
[10]. خوردن فضلۀ حیوانات چه حرام گوشت و چه حلال گوشت جایز نیست (این حکم در مورد ماهیان حلال گوشت و ملخ بنابر احتیاط واجب است)؛ مگر موارد استثنایی که در مسائل «1329 و 1339 و 1362» ذکر شد.
اجزایی از حیوان حلال گوشت که خوردن آن مکروه یا خلاف احتیاط مستحب است ← → برخی از احکام حیوانات
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français