پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2)

3. وطی انسان با چهارپایان ← → 1. عادت به خوردن مدفوع انسان

2. شیر خوردن از خوک توسط بزغاله (و بنابر احتیاط واجب بچّۀ سایر حیوانات)

مسأله 1378. اگر بزغاله به مقدارى که گوشت بر بدنش بروید و استخوانش محکم شود، از خوک شیر بخورد، خود بزغاله و نسلش و همین طور شیرش[1] حرام میشود؛[2]
امّا اگر شیر خوردن، کمتر از آن مقدار باشد بنابر احتیاط واجب باید «استبراء» شود و پس از آن حلال میگردد.
کیفیّــت «استبــراء» در این مورد آن اســـت که حیوان هفــت روز شیر پاک بخــــورد و چنانچه نیاز به شیر نداشته باشد، هفت روز علف یا جو و مانند آن بخورد؛
حکم مذکور در این مسأله، بنابر احتیاط واجب نسبت به برّه و گوسالۀ شیر‌خوار و بچّه‏هاى دیگر حیوانات حلال گوشت نیز جاری می­شود.

[1]. حکم ادار و مدفوع آن نیز در جلد اوّل، مسألۀ «102» بیان شد.
[2]. شایان ذکر است اگر آشامیدن شیر توسط حیوان به گونه‌ای باشد که عنوان «رضاع» محقّق نشود، حکم مذکور شاملش نمی‌شود و نیز شیر خوردن از سگ و حیوانات این حکم را ندارد. همین طور، این حکم شامل حیوانات بعد از علف‌خوار شدن و پایان دورۀ شیرخوارگی آنها نمی‌گردد.
3. وطی انسان با چهارپایان ← → 1. عادت به خوردن مدفوع انسان
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français