پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

معاملۀ متنجّس ← → حق اختصاص نسبت به اعیان نجس و واگذاری آن

معاملۀ مردار پاک و اجزاء بدون روح مردار نجس

مسأله 8. معاملۀ مردار پاک، مثل ماهی یا مار مرده، در صورتی که استفادۀ حلال قابل توجّه در نزد عرف داشته باشد، جایز و صحیح است، هرچند احتیاط مستحب است عوضی را که فرد برای انتقال آن به دیگری از وی دریافت می‌کند، در مقابل خود آن مردار نباشد، بلکه در ازای صرف نظر کردن از آن باشد؛ شبیه آنچه در مسألۀ «6» ذکر شد.
همین طور، معاملۀ اجزای بدون روح مردار نجس (غیر از سگ و خوک)، مثل شاخ و پشم حیوان مرده و نیز معاملۀ ادرار و مدفوع پاک مثل ادرار و مدفوع گوسفند و سایر حیوانات حلال گوشت، چنانچه هر یک از آنها استفادۀ حلال و معقولی داشته باشد، جایز و صحیح است.
مسأله 9. فروش گوشت ماهی بدون پولک در صورتی که منفعت حلال قابل توجّه در نزد عرف داشته باشد - مانند تغذیۀ حیوانات - صحیح است.[1]

[1] همین طور فروش آن به کفّار که آن را حلال می­دانند اشکال ندارد.
معاملۀ متنجّس ← → حق اختصاص نسبت به اعیان نجس و واگذاری آن
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français