پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

ب. ایجاب و قبول عملی ← → 1. ایجاب و قبول انجام شود

الف. ایجاب و قبول لفظی

مسأله 87. ایجاب و قبول لفظی با هر کلامی که مقصود را بفهماند، انجام می‌شود؛ مثل اینکه فروشنده به قصد فروختن مال بگوید: «فروختم» یا «به ملکیّت تو در آوردم» یا «معاوضه نمودم» که با گفتن آن به قصد فروش، ایجاب صورت گرفته است و خریدار به قصد قبول کردن آن و خرید بگوید: «خریدم» یا «قبول کردم» یا «پذیرفتم» یا «به ملکیّت خود در آوردم» که با گفتن آن به قصد خرید، قبول صورت پذیرفته است.
این کلمات و کلماتی از این قبیل، «صیغۀ خرید و فروش» نامیده می­شود.
مسأله 88. اگر ابتدا مشتری به قصد خرید بگوید: «خریدم» و سپس فروشنده بگوید: «قبول کردم» یا «فروختم»، اشکال ندارد و ایجاب و قبول به‌طور صحیح انجام شده است.
مسأله 89. از توضیحات ذکر شده در مسائل قبل معلوم شد که لازم نیســت صیغۀ خرید و فروش به زبان عربی باشد و انجام آن به زبان‌های دیگر نیز کافی است.
ب. ایجاب و قبول عملی ← → 1. ایجاب و قبول انجام شود
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français