پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

شرط 5) امکان و احتمال انجام آن وجود داشته باشد. ← → شرط 3) در ضمن عقد لحاظ شده باشد

شرط 4) علیه شخص ثالث نباشد

مسأله 304. اگر در ضمن عقد، انجام کاری[1] بر عهدۀ فرد (شخص ثالث) که جزء طرفین عقد نیست قرار داده شود، مثل آنکه فروشنده بگوید: «این مال را فروختم، مشروط به اینکه برادرت ماشین مرا تعمیر کند» و خریدار هم بپذیرد، چنین شرطی باطل است و تکلیف و الزامی را بر عهدۀ آن فرد (شخص ثالث) ایجاد نمی‌کند و در مورد آن، احکام شرط باطل جاری می‌شود؛
البتّه، اگر فروشنده مثلاً شرط کند «برادرت را راضی کنی تا ماشین مرا تعمیر کند»‌ و خریدار بپذیرد، از آنجا که محتوای شرط (راضی کردن شخص مورد نظر)، عملی است که توسط خریدار انجام می­شود و علیه شخص ثالث نیست، شرط مذکور صحیح است.

[1]. یا ترک عملی.
شرط 5) امکان و احتمال انجام آن وجود داشته باشد. ← → شرط 3) در ضمن عقد لحاظ شده باشد
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français